ZDRAVLJE I SIGURNOST

Mi jasno razumijemo da su dobro zdravlje i sigurnost osnova za djelovanje i dobro poslovanje. Imati sigurno radno mjesto je broj jedan pravilo u našoj tvrtki.

Naš dugoročni cilj je nula ozljeda na radu. Ozljeda na radu je definirana kao pojava koja je rezultirala fatalnošću ili trajnim invaliditetom ili izostankom s posla tijekom jednog dana/smjene ili više. To znači da je naš cilj eliminirati sve ozbiljnije ozljede na radu diljem kompanije.


program orijentacije novih zaposlenika

Program orijentacije novih zaposlenika čini ključnu ulogu u procesu osiguravanja zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Svaki novi član tima pohađa rigorozan uvodni sigurnosni program u okviru kojega savladava veliku količinu informacija o sigurnosti.

upravanje rizikom

Opasnost će uvijek postojati na radnom mjestu i ljudi moraju poštovati okoliš u kojem se nalaze. Ključni koraci u upravljanju zdravljem i sigurnošću su identificiranje opasnosti, a zatim njihova kontrola i upravljanje. Korištenjem sistematičnog pristupa, možemo identificirati i upravljati opasnostima kako ljudi ne bi bili ozlijeđeni tijekom njihovog rada.

  • Identifikacija
  • Procjena rizika
  • Kontrola
  • Praćenje i pregled

Periodične revizije

Revizije su ključni dio naše rutine u praksi zdravlja i sigurnosti kako bi postigli svoj cilj od nula ozljeda na radu.