GWARANCJA

Produkty Tilcor są zaprojektowane tak, aby wytrzymać w skrajnych warunkach pogodowych Nowej Zelandii oraz spełniają obowiązujące wymogi Prawa Budowlanego na całym świecie. Profesjonalni projektanci i nasi partnerzy handlowi zapewniają spokój właścicielom domów, udzielając pełnej, proporcjonalnej, 50-letniej gwarancji odporności na warunki atmosferyczne.


Gwarancja odporności na warunki atmosferyczne

Spółka zapewnia, że każda dachówka ze stali Zincalume(R) zamontowana na dachu nieruchomości nabywcy będzie objęta 50-letnią proporcjonalnie zmniejszającą się gwarancją odporności na warunki atmosferyczne. Jest to pełna 25-letnia gwarancja na odporność na warunki pogodowe plus proporcjonalnie zmniejszająca się gwarancja na dalszych 25 lat. Gdyby którakolwiek dachówka okazała się nieodporna na warunki atmosferyczne w ciągu tego okresu, Spółka może wedle własnego wyboru naprawić lub wymienić dachówkę. Zobowiązanie Spółki w ramach niniejszego punktu gwarancji jest ograniczone do kosztów prac naprawczych w ciągu pierwszych 25 lat od daty gwarancji, następnie zaś będzie ograniczone do dzielenia kosztów z nabywcą w oparciu o przedstawiony harmonogram gwarancyjny.

GWARANCJA NA POWŁOKI DACHÓWKI

Jeżeli w ciągu 15 lub 20 lat od daty niniejszej gwarancji powłoka na powierzchni dachówki ulegnie zniszczeniu w stopniu, w którym według uzasadnionej opinii Spółki wpłynie to istotnie na wygląd dachu, wówczas Spółka wedle własnego wyboru albo naprawi dach albo zastosuje na dachu powłokę powierzchniową Spółki. Zobowiązanie Spółki w ramach niniejszej gwarancji powłoki jest ograniczone do kosztów prac naprawczych w ciągu pierwszych dziesięciu lat od daty gwarancji, następnie zaś będzie ograniczone do dzielenia kosztów z nabywcą w oparciu o przedstawiony harmonogram gwarancyjny.

Gwarancja na montaż udzielana przez Wykonawcę DACHU

Wykonawca dachu może zagwarantować pisemnie, że wady w dachu nabywcy ujawnione w ciągu dwóch do pięciu lat od daty niniejszej gwarancji, które są spowodowane niewłaściwym wykonawstwem montażu dachu zostaną w rozsądnym terminie naprawione przez wykonawcę montażu bez obciążania nabywcy żadnymi kosztami. Prosimy o kontakt z nami poprzez stronę , żeby uzyskać więcej informacji o pełnej, 50-letniej, zmniejszającej się proporcjonalnie gwarancji Tilcor odporności na warunki atmosferyczne