BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Doskonale rozumiemy, że właściwe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest sprawą podstawową w prowadzeniu dobrze funkcjonującej firmy. Najważniejszą zasadą w naszej spółce jest bezpieczne miejsce pracy.

Naszym celem długoterminowym jest zerowy poziom wskaźnika LTI. Wskaźnik LTI oznacza zdarzenie powodujące śmierć, trwałą niezdolność do pracy lub stratę czasu pracy trwającą jeden dzień/zmianę lub dłużej. Oznacza to, że naszym celem jest wyeliminowanie wszystkich poważnych urazów podczas pracy w całej spółce

.

Program SZKOLEŃ WPROWADZAJĄCYCH

Program szkoleń wprowadzających stanowi podstawowy element procesu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy nowy członek zespołu uczestniczy w rygorystycznym programie wprowadzającym dotyczącym bezpieczeństwa. Podczas szkolenia wprowadzającego każdy nowy członek zespołu TILCOR musi przyswoić dużo nowych informacji.

zarządzanie RYZYKIEM

W miejscu pracy zawsze będą występować zagrożenia, więc pracownicy muszą zawsze mieć na uwadze otoczenie, w którym się znajdują. Do kluczowych etapów w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy należy identyfikacja zagrożeń, a następnie ich kontrola i zarządzanie nimi. Stosując systematyczne podejście jesteśmy w stanie identyfikować zagrożenia oraz zarządzać nimi tak, aby pracownikom nie działa się krzywda podczas pracy.

  • Identifikacja
  • Ocena ryzyka
  • Środki kontroli ryzyka
  • Monitoring & Sprawozdawczość

KONTROLE OKRESOWE

Kontrole są decydującym elementem naszej rutynowej praktyki w zakresie BHP zmierzającej do dotrzymania naszego zobowiązania do utrzymania wskaźnika LTI na poziomie zero.