OCHRONA ÅšRODOWISKA

Jako spółka globalna i chroniąca środowisko ROSS ROOF GROUP ma jasne rozeznanie tego, co jest dobre dla Nowej Zelandii i dla świata. Przyjmujemy odpowiedzialność za nasze działania – w wymiarze społecznym, etycznym i pod względem ochrony środowiska. Oznacza to prowadzenie działalności w sposób zrównoważony poprzez edukowanie ludzi i rekultywację środowiska naturalnego.

ZaSOBY NATURALNE

Nasz najlepszy produkt opiera się na zasadzie wykorzystania wyłącznie najlepszych surowców w produkcji lekkich systemów dachowych, dzięki czemu możemy zaoferować produkt nie ustępujący żadnemu innemu na świecie.

StAL

Proces produkcji TILCOR rozpoczyna się od rudy stali, pochodzącej z najczystszego piasku żelazistego (czarnego), który powstał w wyniku kruszenia się skał na wybrzeżu Taranaki, około 2,5 mln lat temu. Piasek żelazisty jest głównym składnikiem w produkcji stali wysokiej jakości i jest niepowtarzalny w jej światowej produkcji. Piasek żelazisty jest poddawany rafinacji, w wyniku którego powstają najczystsze postacie stali na świecie, dając nam najlepsze składniki do produkcji dachówek metalowych.

New Zealand Steel LTD jest krajowym potentatem na rynku produkcji stali, operującym w pełni zautomatyzowaną hutą stali w Glenbrook, Wyspa Północna. Używając lokalnie wydobywanej rudy stali, New Zealand Steel wytwarza szereg płaskich arkuszy stali wykorzystywanych w różnych dziedzinach budownictwa. Spółka NZ Steel otrzymała również godło Environmental Choice New Zealand!

NATURALNE KRUSZYWO SKALNE

Naturalne kruszywo skalne z Nowej Zelandii jest bazą i źródłem trwałości i stabilności kolorów naszych dachówek z posypką skalną. Istnieją cztery główne kolory naturalnej skały, które pojedynczo lub w połączeniach oferują ponad 20 naturalnych kolorów dachówek. Z racji tego, że jest to naturalny kolor skał, uformowany miliony lat temu, nasze kruszywo będzie utrzymywać naturalne kolory dachówek przez następne setki lat.

TROSKA O ÅšRODOWISKO NATURALNE

Zanieczyszczenie, zmiana klimatu i wyczerpywanie się zasobów naturalnych wzbudzają obawy i uświadamiają nam, że musimy dążyć do równowagi w środowisku naturalnym. Jako producent systemów dachowych zawsze szukamy sposobów by zminimalizować nasz wpływ na środowisko. Poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne, a w naszej działalności skupiamy się na poprawie efektywności energetycznej i równowagi ekologicznej w branży budowlanej. Stosujemy również najnowsze technologie, które pomagają obniżać emisję dwutlenku węgla i, o ile to jest możliwe, dostarczamy klientom produkty o wyższej wartości ekologicznej.

KoNTROLA HAŁASU

Ponieważ nasze zakłady produkcyjne sąsiadują z domami mieszkalnymi, traktujemy poważnie problem redukcji hałasu. Zostały one specjalnie zaprojektowane i funkcjonuje w nich profesjonalny proces ograniczania hałasu. Obejmuje on specjalne materiały dźwiękoszczelne wbudowane w drzwi zewnętrzne i w ściany. Dzięki zarządzaniu poziomem hałasu, emitowany przez nas poziom hałasu jest znacznie niższy od standardów obowiązujących w naszej lokalnej gminie.

WODA ÅšCIEKOWA

Zarządzanie wodą ściekową jest częścią naszej polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nasze zakłady produkcyjne przestrzegają wszystkich obowiązujących lokalnych, regionalnych i rządowych przepisów w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania nieczystości płynnych.

RecyKling

Stal jest obecnie jednym z najczęściej poddawanym recyklingowi materiałów na świecie. Od dawna uznawana jest za produktów ekologicznych w ekologicznej branży budowlanej. Jesteśmy przekonani o słuszności praktykowanego przez nas recyklingu złomu stalowego, w tym ścinków, który ma minimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne.

WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Nasza spółka ma długą historię, a nasze produkty są wytwarzane w Nowej Zelandii, z czego jesteśmy dumni. Stąd pochodzimy i chcemy okazywać naszą wdzięczność lokalnej społeczności i wspierać ją tak jak potrafimy. Wspieramy organizacje, grupy i osoby fizyczne, które sprawiają, że Nowa Zelandia staje się lepszym miejscem dla nas wszystkich.

Po trzęsieniach ziemi w Christchurch zaoferowaliśmy mieszkańcom tego miasta bezpłatne dachówki metalowe TILCOR o wartości 250 000 USD. Ogłosiliśmy tę ofertę w kwietniu 2011 roku i dotychczas jedenastu osobom, które złożyły wnioski, zamontowano na domach darmowe dachy z naszych dachówek metalowych.