Gwarancja

Pokrycia dachowe Tilcor zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wszelkim ekstremalnym warunkom pogodowym i zawsze spełniają lokalne wymagania Prawa Budowlanego. Zapewnienie spokoju właścicielom domów, projektantom i partnerom potwierdza nasza kompleksowa 50-letnia proporcjonalna gwarancja Tilcor na warunki atmosferyczne.

Gwarancja odporności na działanie czynników atmosferycznych 

Spółka zapewnia, że każda dachówka Zincalume stanowiąca część dachu pokrywającego opisaną poniżej nieruchomość kupującego objęta będzie 50-letnią gwarancją proporcjonalną na działanie czynników atmosferycznych. Gwarancja zapewnia pełną ochronę przed skutkami działania czynników atmosferycznych w ciągu pierwszych 25 lat oraz stopniowo malejącą ochronę proporcjonalną w okresie kolejnych 25 lat. Jeżeli którakolwiek z dachówek utraci odporność na działanie czynników atmosferycznych w tym okresie, Spółka będzie mogła dokonać – według własnego wyboru – naprawy lub wymiany takiej dachówki. Zobowiązanie Spółki wynikające z niniejszego punktu gwarancji ogranicza się wyłącznie do kosztów prac naprawczych w okresie pierwszych 25 lat od daty udzielenia niniejszej gwarancji, a następnie ogranicza się do podziału kosztów z kupującym zgodnie z tabelą zamieszczoną na niniejszej gwarancji.

Gwarancja na powłokę powierzchniową

Jeżeli w okresie 15 lat od daty udzielenia niniejszej gwarancji powłoki powierzchniowe dachówek pogorszą się w stopniu, który w zasadnej opinii Spółki wpłynie w sposób istotny na wygląd dachu, Spółka dokona – według własnego wyboru – naprawy dachu lub naniesienia na dach stosowanej przez Spółkę powłoki powierzchniowej. Zobowiązanie Spółki wynikające z niniejszej gwarancji na powierzchnię ogranicza się do kosztów prac naprawczych w okresie pierwszych 5 lat od daty udzielenia niniejszej gwarancji, a następnie ogranicza się do podziału kosztów z kupującym zgodnie z tabelą zamieszczoną na odwrocie niniejszej gwarancji.

Gwarancja na montaż udzielana przez wykonawcę

Wykonawca montażu we własnym zakresie zapewnia, że wady dachu kupującego spowodowane wadliwym wykonaniem montażu, jakie ewentualnie ujawnią się w ciągu trzech lat od daty udzielenia niniejszej gwarancji, zostaną w racjonalnym terminie naprawione przez wykonawcę montażu bez dodatkowych kosztów dla kupującego.

Aby zapoznać się ze szczegółami naszego Dokumentu Gwarancji prosimy kliknąć okno poniżej.

Gwarancja 50 lat